युद्धको कारक 'क्लेशाः'
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, जेठ ३२