मण्डलामा शंकर लामिछानेको कथामा आधारित नाटक 'मीमांसा'