ओ पुरुष लेखक, तिम्रो दस्तावेज सच्याऊ !
सुरज सुवेदी काठमाडौं, भदौ १८