ओ पुरुष लेखक, तिम्रो दस्तावेज सच्याऊ !

सुरज सुवेदी

काठमाडौं, भदौ १८