'गुम्फन'मा तन्नेरीका उकुसमुकुस

निशा भण्डारी

काठमाडौं, भदौ २२