'गुम्फन'मा तन्नेरीका उकुसमुकुस
निशा भण्डारी काठमाडौं, भदौ २२