कुमारी किन कुमारी भइन्?

जुना श्रेष्ठ

काठमाडौं, पुस २५