कौशी थिएटरमा 'त्रयम्' नाटक मञ्चन हुँदै 

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, जेठ ८