गुरु पद्भसंभवको कथामा नाटक मञ्चन हुने

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, वैशाख २३