तपाईं के थरी? यो साधारण प्रश्न, जसले घाइते बनाउँछ

सन्दर्भः जातिवाद तथा रंगभेदविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस