आज खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण, कस्तो रहन्छ प्रभाव ?
शिव पोखरेल वास्तु-ज्योतिष