जय दाइले एक्कासि हामीलाई छाडेर गए...
खिमु केसी माघ १०