Ncit
Ncit

स्मृतिमा धुमिल हुँदै गएको आमाको बिम्ब!

British
British
gibl
gibl
gibl
gibl
agni inner
agni inner
ime inner
ime inner
Mahalaxmi inner
Mahalaxmi inner