सरकारी जागिर गर्दैमा मैले सन्तान सामुदायिक स्कुलमै पढाउनुपर्ने?