भरतपुरको वडा नम्बर १० मा रेनु र ११ मा विजयको अग्रता, मतान्तर ३२७९