प्रेस्क्रिप्सन नबुझिए डाक्टर निलम्बनमा पर्ने
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख ११