मिसन सगरमाथा बेस क्याम्प-८: मोबाइल चार्ज गरेको नै १५० रूपैयाँ