दर्शन गर्न आको छु भाइ, तिमीलाई यत्रो ज्यान बोकाएर पापको भागीदार बन्नु छैन!