गति लिँदै पर्यटन क्षेत्र, प्रवर्धनका लागि रणनीति बनाउँदै बोर्ड