ट्रम्पद्वारा जापानसँग समान व्यापारका लागि आग्रह
एजेन्सी टोकियो, जेठ १२