आँधी र तूफानका कारण अमेरिकामा सात जनाको मृत्यु
एजेन्सी वैशाख १२