मेरा दु:खले भरिएका आँखामा बस्नु काबुल तिमी

अफगान नारीको को आवाज