मेरा दु:खले भरिएका आँखामा बस्नु काबुल तिमी अफगान नारीको को आवाज