चीनमा खुलेका विद्यालयमा ३९ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै कक्षामा उपस्थित
एजेन्सी बेइजिङ, वैशाख ३१