छिमेकसँग नेपालको सम्वन्ध: ‘न काट्न मिल्छ, न साट्न मिल्छ'