विश्वकै सबैभन्दा वृद्ध मानिसको निधन
एजेन्सी वैशाख ९