टोकियो र हकाइदोबाट सङ्कटकाल हटाउने तयारीमा जापान
एजेन्सी टोकियो, जेठ १२