टोकियोमा नेपाली रेष्टुरेन्ट: माटोकै भाँडामा पकाउने, माटोकै भाँडामा खाने