नेपालको विकास सम्बन्धी कन्फरेन्स गर्दै मनाइयो लण्डनमा गणतन्त्र दिवस