बेलायतको भ्रमणमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प
फडिन्द्र भट्टराई लण्डन, असार २८