बेलयाती महारानीको ७० औं राज्यारोहण उत्सवमा नेपाली शैलीको ‘पार्टी’ 

फडिन्द्र भट्टराई

फडिन्द्र भट्टराई

लन्डन, जेठ २५