अनि आमाले मेरो कौमार्य जाँचिन्

सम्झना शाक्य

काठमाडौं, जेठ १२