'पृथ्वीराज' मा अक्षयको पारिश्रमिक सञ्जयको भन्दा १२ गुणा बढी!

एजेन्सी

काठमाडौं, वैशाख २९