रासायनिक मलको माग बढ्दो, आपूर्ति घट्दो, मारमा किसान
सेतोपाटी लहान, साउन १२