राष्ट्र बैंकले हटायो एक वर्षपछि आयातको क्रममा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था

विजयराज खनाल

काठमाडौं, माघ ५