संकटामा रहर गरेर छाता सजाए, बन्द भएपछि राहत
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, माघ ११