केराको बुङ्गो खानुका यस्ता छन् फाइदा 
बबि बस्नेत कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु