किन लिन्छ बेनी नगरपालिकाले जन्मदर्ता प्रमाणित गरिदिएको एक हजार रुपैयाँ?

ध्रुवसागर शर्मा

म्याग्दी, असार १३