सकेसम्म लकडाउन नगर्ने पक्षमा सरकार: पर्यटन मन्त्री
सेतोपाटी काठमाडौं, चैत २८