श्रीलंकाको राष्ट्रपति निवासमा के-के गरे प्रदर्शनकारीले? 

एजेन्सी

कोलोम्बो, असार २६