५ रोपनी खेतमा प्रतिरोपनी ५० किलो जेठोबुढो धान उत्पादन गर्ने किसानलाई ९० रुपैयाँ अनुदान
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, माघ २७