जो एमबिबिएस पढाइ बीचमै छोडेर कुखुरापालनमा लागे   
नारायण खड्का दाङ, फागुन ३