‘युवाले कृषिको प्रशोधन उद्योग तथा बजारीकरण गर्न चाहे पूजीँको व्यवस्था गर्दिन्छौं’
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, असार २२