टिमुर र सतुवाको बिरुवाबाट वार्षिक २० लाख आम्दानी
रासस गलेश्वर, फागुन १७