नौ वर्ष विदेशी भूमिमा कमाएको पैसा अमेरिका जाने प्रयासमा रहेका युवा कृषि कर्ममा रमाउँदै