‘सस्तोमा बेचौं लगानी उठ्दैन, नबेचौं सडेर जान्छ’

रासस

रासस

उदयपुर, जेठ २५