सहर केन्द्रित हुँदै कृषि, ५६ प्रतिशत कृषक परिवार नगरपालिकामा 

धेरै र कम कृषक परिवार बस्ने पालिकाहरूको सूचीसहित
भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, भदौ २४