रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकल अब भारतीय ग्राहकले आफ्नै तरिकाले रिडिजाइन गर्न सक्ने
एजेन्सी काठमाडौं, मंसिर १४