बैंकको केवाइसी विवरणको सास्ती, अद्यावधिक नगरे खाता 'फ्रिज'
कमल नेपाल काठमाडौं, वैशाख ६