यस्तो बन्नेछ अब ‘हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक’, के हुन्छ दुवैमा खाता हुनेको? 
कमल नेपाल काठमाडौं, वैशाख ३०