एक कदम उक्लिँदा तीन कदम ओर्लिएको सेयर बजार, फसिएला है ‘ट्रयाप’मा

कमल नेपाल

काठमाडौं, असार ११