एक कदम उक्लिँदा तीन कदम ओर्लिएको सेयर बजार, फसिएला है ‘ट्रयाप’मा
कमल नेपाल काठमाडौं, असार ११