तोकिएको कर्जा सीमा पुर्‍याउन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू

विजयराज खनाल

काठमाडौं, असार ९