अब हरेक वर्ष सेयर ब्रोकर थपिने, २० करोडदेखि एक अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी 

मापदण्ड पूरा गर्ने जोसुकै योग्य
विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, असार २२